Omgaan met de wederopbouwarchitectuur in de frontstreek van ‘14-’18

Na de wederopbouw ontstond in de frontstreek van WOI een volstrekt nieuw landschap. Bossen waren verdwenen en werden maar gedeeltelijk opnieuw aangeplant. Hoeves, steden en dorpen werden volgens een aangepaste plattegrond heropgebouwd. Een nieuwe, eclectische bouwstijl met voornamelijk lokale, historische stijlmotieven deed zijn intrede.

De studie 'Omgaan met de wederopbouwarchitectuur in de frontstreek van '14-'18: Ieper en Heuvelland' vormt een verkennend onderzoek naar het omgaan met deze wederopbouwarchitectuur in Ieper en Heuvelland, tegen een achtergrond van een zich ontwikkelend beleid dat bewuster wil omgaan met de wederopbouwarchitectuur en stedenbouw.

Deze studie werd later aangevuld met 'Omgaan met de wederopbouwarchitectuur in de frontstreek van '14-'18: Atlas van de dorpen van het Heuvelland', een vervollediging van de mapping van de dorpen van Heuvelland opgenomen in de eerste studie.

Project info

Onderzoeksgroep: Labo S
Startdatum: 2008
Onderzoekers: Pieter Uyttenhove, Maarten Liefooghe, David Schmitz en Tine Bulckaen