Maarten Liefooghe

Prof. Maarten Liefooghe (°1983) is hoofddocent architectuurtheorie, -geschiedenis en -kritiek. Zijn onderzoek focust op interacties en intersecties van architectuur en kunst, tentoonstellings- en erfgoedpraktijken. Samen met prof. Maarten Van Den Driessche leidt hij de onderzoekseenheid Architecture Culture and the Contemporary (ACC), binnen de onderzoeksgroep Architectuurtheorie en -geschiedenis. Naast academische en beleidsondersteunende publicaties, schrijft hij kunst- en architectuurkritieken. Hij is redactielid van OASE Tijdschrift voor Architectuur, is lid van de expertengroep die van medio 2021 tot 2025 de Vlaams Bouwmeester adviseert.

Maarten Liefooghe studeerde in 2006 af als burgerlijk ingenieur-architect na studies aan UGent en TU Berlijn. In zijn doctoraatsonderzoek (FWO) ‘De monografische factor’ onderzocht hij de architectuur van kunstenaarsmusea, de verwevenheid ervan met leven-en-werk-discoursen, en hun institutionele en architecturale hybriditeit als memorialen, archieven en kunstmusea. Vandaag focust zijn onderzoek op erfgoeddiscoursen en -problemen binnen en rondom de architectuurwereld (19de-21e eeuw), en op hedendaagse architectuurcultuur: de architectuur van publieke gebouwen en publieke ruimtes, architectuurtentoonstellingen – hun tentoonstellingsformats, hun rollen in het architectuurkritisch en beleidsagenderend veld van de afgelopen decennia –, wedstrijdcultuur en publiek opdrachtgeverschap, noties van ‘architectuurkwaliteit’.

Eerder was Maarten Liefooghe docent architectuurgeschiedenis en monumentenzorg binnen de opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel (2013-17), visiting scholar bij Heritage Studies in University College London (2016) en ATCH research fellow aan de University of Queensland (2017).

Hij publiceerde in tijdschriften als het Journal of Architecture, Architectural Histories, Architecture Theory Review, Journal of Architectural Education, Journal of the History of Collections en Journal of Contemporary Archaeology. Recente publicaties zijn onder meer het essay ‘Model op Kruispunt. De Open Oproep in het verbrede veld van bouwmeesters en architectuurpraktijken’ in de essaybundel ‘Meer dan een wedstrijd. De Open Oproep in een veranderende bouwcultuur’ (Liefooghe en Van Den Driessche red., VAi/TVB, 2021) en de bijdrage ‘UV-Radiated Artificial Beach’ voor Extinct, A Compendium of Obsolete Objects (Penner et al. red., Reaktion Books, 2021). Samen met Maarten Delbeke bereidt hij een geredigeerd volume voor, ‘Touring Belgium’, over noties van architecturaal erfgoed, moderniteit, en nationale identititeit in 19de-eeuwse reisgidsen, -verslagen, en -albums over België.

Onderzoeksprojecten Maarten Liefooghe