Arnold Janssens

Zelfstandig Academisch Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Arnold Janssens is hoogleraar bouwfysica en bouwconstructieve toepassingen aan de UGent sinds 1999. Hij studeerde af als burgerlijk ingenieur-architect (optie gebouwentechniek) aan de KU Leuven in 1990. Hij behaalde er het doctoraat in de toegepaste wetenschappen (bouwkunde) in 1998 op een proefschrift over ‘Betrouwbare beperking van inwendige condensatie in lichte daksystemen’ (promotor prof. H. Hens).

Aan de UGent doceert hij de vakken ‘bouwfysische aspecten van gebouwen’, ‘bouwakoestiek en lichttechniek’, ‘technische installaties’ en ‘bouwfysica: bijzondere vraagstukken’ binnen de opleidingen architectuur en bouwkunde. Hij is wetenschappelijk coördinator van de postacademische opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’ die sinds 2006 jaarlijks wordt ingericht. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar de modellering van warmte-, vocht- en luchttransport in gebouwen, de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, en de energierenovatie van woningen.

Onderzoeksprojecten Arnold Janssens