Eline Himpe

Eline Himpe (°1988) studeerde in 2011 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de UGent. Haar masterproef maakte deel uit van een tweeluik ‘De totale energieconsumptie van een nulenergiewoning: impact van de gebouwschil en van de technische installaties’, dat gepromoot werd door UGent en VITO.

Eind 2011 startte ze in de onderzoeksgroep Bouwfysica met onderzoek naar de prestatiebeoordeling van CO2-neutrale woningen en wijken in kader van het Europees project ECO-Life. Dit thema omhelst de energieprestatie van warmtenetten, de definiëring, het ontwerp en de beoordeling van ‘zero-energy’ concepten en de monitoring van de energiestromen en het binnenklimaat in een CO2-neutrale woonwijk 'Venning' in Kortrijk. Met de ondersteuning van een persoonlijk doctoraatsmandaat verleend door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent, verdiept ze zich verder in het werkelijk energiegebruik van woningen, waarover met de opkomst van de slimme energiemeter meer en meer data beschikbaar worden. Het onderzoek sluit inhoudelijk aan bij de internationale onderzoekssamenwerking in kader van IEA EBC Annex 58, en leidt tot haar doctoraatsproefschrift 'Het karakteriseren van residentieel energiegebruik voor warmte op basis van slimmemeterdata' (2017).

Als postdoctoraal medewerker neemt ze de internationale coördinatie op van het Horizon Europe project hybridGEOTABS (2017-2021) en begeleidt ze de betrokken UGent doctoraatsonderzoekers. In het project worden het ontwerp, de regeling, de reële implementatie en prestatie van hybridGEOTABS HVAC-systemen bestudeerd, met als doel om de belangrijkste obstakels weg te nemen die een frequentere toepassing van dit duurzame comfortsysteem beletten.

Vanaf 2021 blijft Eline een aantal lopende projecten aan de onderzoeksgroep Bouwfysica ondersteunen. Ze is nu ook deeltijds verbonden aan EnerGhentIC, de UGent community van energieonderzoekers, en is er aanspreekpunt voor samenwerkingen met de Stad Gent. Ze legt zich toe op interdisciplinaire samenwerkingen rond de energietransitie van de gebouwde omgeving, op het raakvlak tussen onderzoek, innovatie, implementatie en beleid.

Onderzoeksprojecten Eline Himpe