hybridGEOTABS

HybridGEOTABS is een vierjarig onderzoeks- en innovatieproject waarin een multidisciplinair team van 12 bedrijven en onderzoeksinstituten uit verschillende Europese landen samenwerken. Het project wordt gecoördineerd door de onderzoeksgroep Bouwfysica van de Universiteit Gent (prof. Jelle Laverge).

Wat is hybridGEOTABS?

GEOTABS is een acroniem voor de combinatie van GEOthermie met thermische geactiveerde gebouwsystemen (TABS). Daarbij wordt een geothermische warmtepomp, een onuitputtelijke en overvloedige energiebron, gecombineerd met stralingsgedomineerde systemen voor verwarming en koeling zoals betonkernactivering, die een hoog thermisch comfort met zich meebrengen. HybridGEOTABS verwijst naar de integratie van GEOTABS en secundaire verwarmings- en koelsystemen die samen een groot potentieel hebben om op een duurzame manier de energievraag voor verwarming en koeling in kantoren, scholen, verzorgingstehuizen en appartementsgebouwen te voorzien. Door middel van MPC (Model Predictive Control), een nieuwe geïntegreerde ontwerpprocedure en een commerciële systeemoplossing, beoogt het project om de efficiëntie van hybridGEOTABS systemen aanzienlijk te verhogen en hun competitiviteit en toepassingsgebied te versterken en verruimen, daarbij doelend op een hoger aandeel van hernieuwbare energie en hogere energie-efficiëntie van gebouwen in de EU, met oog voor comfort, de kwaliteit van de binnenomgeving en kostprijs.


Het UGent-team focust onder meer op (1) het ontwikkelen van een ontwerpstrategie voor hybridGEOTABS gebouwen, die toelaat om op een vereenvoudigde manier de haalbaarheid van deze technologie in te schatten en het voorontwerp te maken (ontwerp van het systeem en inschatting van de energieprestatie); (2) het demonstreren en valideren van deze technologie aan de hand van onderzoek op demonstratiegebouwen en gebouwstockmodellen; en (3) het technische en administratieve management van het project.

hybridGEOTABS project en demonstratiegebouwen (shortfilm)


Dit project ontving steun van het H2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder de overeenkomst met nr. 723649 (Project acroniem: MPC-.GT).

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2017
Onderzoekers: Jelle Laverge, Eline Himpe, Wim Boydens, Rana Mahmoud, Mohsen Sharifi en Josué Borrajo Bastero