Elisa Van Kenhove

Wetenschappelijk Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Elisa Van Kenhove (°1991) behaalde haar diploma 'Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur (Architectuurontwerp en Bouwtechniek)' (UGent, 2014, grote onderscheiding) met een masterthesis over de optimalisatie van een GEOTABS kantoorgebouw.

Sinds 2014 is ze onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Bouwfysica van de UGent, met als voornaamste topics technische installaties in gebouwen, energiegebruik in woningen en renovatie van beschermd erfgoed. Daarnaast voert ze onderwijstaken uit.

In 2014 (start 1 januari 2015) kreeg Elisa een persoonlijke doctoraatsbeurs van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT/VLAIO) op het onderwerp 'Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila besmetting in sanitair warmwatersystemen'. Dit doctoraat had als doel een simulatiemodel te ontwikkelen dat toelaat het infectierisico door Legionella pneumophila te onderzoeken in de ontwerpfase van sanitair warmwatersystemen en de effectiviteit van desinfectietechnieken op een geïnfecteerd systeem te testen. Dit model diende als basis voor het evalueren van veelgebruikte sanitair warmwaterinstallaties en hun energiezuinige alternatieven om zo tot nieuwe 'best practice' richtlijnen te komen. In 2018 behaalde Elisa haar doctoraat in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur.

In november 2018 startte ze een valorisatietraject met het LoWatter-team (valorisatiebeurs ​​IOF, UGent) door haar onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk ter voorbereiding op de oprichting van een spin-off bedrijf. De spin-off zal zich richten op het op de markt brengen van een slimme sanitair warmwaterregelaar en het aanbieden van case-specifieke energiebesparing- en desinfectieadvies.

In 2020 kreeg Elisa een persoonlijk spin-off mandaat van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ter voorbereiding op het oprichten van een spin-off bedrijf.

Onderzoeksprojecten Elisa Van Kenhove