Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila in residentiële warmwatersystemen

Doctoraatsproefschrift Elisa Van Kenhove

Warm water wordt geproduceerd aan temperaturen boven 60 °C, dit terwijl we slechts 40 °C gebruiken aan onze tappunten. Zo wordt het risico beperkt dat het residentiële warmwatersysteem besmet wordt met Legionella pneumophila, een bacterie die longontsteking kan veroorzaken. De hoge ontwerptemperaturen staan in schril contrast met de ambities voor energie-efficiëntie en belemmeren de optimalisatie van het ontwerp en de regeling van warmwatersystemen. Door in de praktijk blind voor vaste temperaturen te kiezen, laten we kansen liggen op vlak van energiebesparing of worden er net gezondheidsrisico's genomen. Als een besmetting van een systeem wordt vastgesteld, gebeurt decontaminatie bovendien min of meer via 'trial-and-error', wat heel tijdrovend, duur en vooral onveilig is.

Het algemene maatschappelijke doel van dit proefschrift is om de energievraag voor warm water te verlagen en tegelijkertijd het risico op besmetting met Legionella pneumophila laag te houden. Dit kan bereikt worden door het ontwerp en de regeling van warmwatersystemen te optimaliseren aan de hand van simulatiemodellen.

In dit proefschrift werd een gekoppeld thermohydraulisch en biologisch simulatiemodel ontwikkeld dat toelaat om de groei van Legionella pneumophila te voorspellen en de doeltreffendheid van decontaminatietechnieken op een besmet systeem te testen. Op basis van dit model werd een algoritme voor controleoptimalisatie ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een lagere productietemperatuur te combineren met een dynamisch warmteschokregime.

Info

Doctorandus: Elisa Van Kenhove
Openbare verdediging: 2018-12-18
Promotor: prof. Arnold Janssens en prof. Jelle Laverge

Examencommissie:
prof. Dr. Ir. Luc Taerwe (UGent, voorzitter)
prof. Dr. Ir. Arch. Arnold Janssens (UGent, promotor)
prof. Dr. Ir. Arch. Jelle Laverge (UGent, promotor)
Dr. Ir. Caitlin Proctor (Purdue University)
prof. Dr. Ir. Ivan Verhaert (UAntwerpen)
Ir. Bart Bleys (WTCB)
prof. Ir. Wim Boydens (UGent, Studiebureau Boydens)
prof. Dr. Ir. Michel De Paepe (UGent)

Gerelateerde inhoud