Marc Delghust

Wetenschappelijk Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Marc Delghust (1985) behaalde zijn diploma ‘master in de ingenieurswetenschappen: architectuur’ (UGent, 2008, grote onderscheiding) met een master-thesis over de optimalisatie van verlaagde plafonds bij nachtventilatie. Tijdens zijn studies, deed hij stages op het architectuur- en ingenieursbureau Bureau Bouwtechniek (Antwerpen, 2005-2006) en verdiepte hij zich in het domein van restauratie en renovatie aan de Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata (Rome, 2006-2007). Van 2008 tot 2009, werkte hij als architect bij Alexis Versele Architectenvennootschap (Gent).

Sinds 2008 werkt hij binnen de cel bouwfysica van de UGent, met als voornaamste onderzoekstopics na-isolatie van spouwmuren, bouwknopen, energiegebruik in woningen en gebruikersgedrag. In 2010 kreeg hij een doctoraatsbeurs (aspirantenmandaat) van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Hij behaalde zijn doctoraat in 2015 met een proefschrift getiteld ‘Verbeterde voorspellingen van het energiegebruik voor ruimteverwarming in woningen: onderzoek op basis van velddata en vereenvoudigde modellen’.

Als doctorassistent aan de UGent, bouwt hij zijn onderzoek verder uit rond de kloof tussen het werkelijk en het theoretisch energiegebruik in gebouwen, met bijzondere focus op de ontwikkeling van pragmatische modelleertechnieken en het gebruik van in-situ monitoring data, bruikbaar in ontwerp- en in gebruiksfase van gebouwen. Hij neemt deel aan meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten, werkt nauw samen met privé-bedrijven en lokale overheden en neemt onderwijstaken op, inclusief het begeleiden van master- en doctoraatsthesissen.

Onderzoeksprojecten Marc Delghust