Pieter Uyttenhove

Zelfstandig Academisch Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Sinds 2000, Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw aan de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Vakgroepvoorzitter 2010-2014. Opleidingsvoorzitter van de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Medeverantwoordelijke van Labo S, onderzoeksgroep stedenbouw.

Studeerde burgerlijk ingenieur-architect (KU Leuven, 1975-1980). Behaalde het Diplôme d’études approfondies aan het Institut d’Urbanisme de Paris (IUP, 1981-1982) en doctoreerde aan de Ecoles des hautes études en sciences sociales (EHESS, 1999) in Parijs.

Download Curriculum

Onderzoeksprojecten Pieter Uyttenhove