Stedenbouw

Stedenbouwonderzoek aan de vakgroep situeert zich in de context van een regionaal territorium dat zeer sterk verstedelijkt is. Historische stadscentra zijn in de laatste decennia geëvolueerd tot consumptiecentra. Negentiende- en twintigste-eeuwse stadsranden omsluiten de stadscentra van grote en kleine steden. Landelijke gebieden zijn al bijna twee eeuwen aan het verstedelijken. Bijzondere aandacht gaat naar de 'horizontale metropool'.

Onderzoek in de stedenbouw en het stads- en landschapsontwerp wordt verricht vanuit hedendaagse vraagstellingen in een cultureel, historisch, theoretisch of beleidsmatig kader. Het kan zowel probleemstellend, verdiepend als ontwerpmatig gericht zijn.

Meer specifiek loopt er fundamenteel onderzoek over:

  • de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse stadsrand
  • de ontwikkeling van netwerken voor energie- en wegeninfrastructuur
  • theorie van het stadsontwerp
  • landschapstransformatie in buitenstedelijke gebieden
  • de representatie van stad en landschap in de fotografie
  • stedenbouw, landschap en erfgoed

Het stedenbouwonderzoek verloopt op verschillende niveaus. Het omvat zowel fundamenteel (doctoraal en postdoctoraal) als toegepast onderzoek (Labo S). Er wordt ook interdisciplinair samengewerkt met het onderzoek van GUST (Ghent Urban Studies Team), Labo A en de cel Theorie en Geschiedenis. Het resultaat van het onderzoek zijn zowel boeken en artikels, als projecten, rapporten, studies en tentoonstellingen.

Onderzoeksprojecten