Residentiële projectontwikkelaars in de metropolitan nexus: Etrimo and Amelinckx (1918-1985)

Götzfried G., Fruithoflaan: Een Monument. (Antwerpen: Soethoudt, 1980), pp. 156-157.

Götzfried G., Fruithoflaan: Een Monument. (Antwerpen: Soethoudt, 1980), pp. 156-157.

François Amelinckx (Amelinckx n.v.) en Jean Florian Collin (Etrimo) waren twee Belgische ontwikkelaars die hun activiteiten begonnen in het interbellum en in de decennia na de Tweede Wereldoorlog de woningmarkt voor een korte tijd domineerden. Samen produceerden ze meer dan 70.000 appartementen, die de bevolking van een hele 'ville invisible' huisvestten.

Door een gedetailleerde analyse van een selectie van hun projecten, is het mogelijk om een diepgaand inzicht te krijgen in de rol die ontwikkelaars speelden bij het vormgeven van de verstedelijking van de agglomeratie tijdens de twintigste eeuw. Het project tracht de hypothese te onderbouwen dat de grootstedelijke ambities van deze vastgoedpioniers in de naoorlogse periode tot stilstand zijn gekomen en dat dit blijvende gevolgen had voor de manier waarop stedelijke projectontwikkeling in België zich zou kunnen ontwikkelen.

Project info

Onderzoeksgroep: Stedenbouw
Startdatum: 2018
Onderzoekers: Laurence Heindryckx en Michiel Dehaene