Circulaire bouwoplossingen: een kwantificering van de milieu- en financiële impact

De circulaire bouwstrategie is naar voren gebracht als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de enorme milieu-impact van de bouwsector te verkleinen. Ondanks deze belangrijke rol blijft de huidige praktische toepassing van de circulaire bouwstrategie beperkt tot enkele proefprojecten.

De relevantie en de principes van de circulaire bouwstrategie zijn duidelijk vastgelegd, maar door de grote onzekerheden over het daadwerkelijke hergebruik of de behandeling aan het einde van de levensduur blijven de daadwerkelijke winsten van circulaire bouwoplossingen onduidelijk. Een methode om de impact van circulaire bouwoplossingen te kwantificeren, nodig om de individuele bouwpartner te overtuigen, ontbreekt. Momenteel zijn er geen LCA- of LCC-studies die de volledige impact van circulaire bouwoplossingen (module A tot D) kunnen kwantificeren. Dit is te wijten aan de grote hoeveelheid mogelijke scenario's (aanpassingen, hergebruik, hoogwaardige recyclage, ...) tijdens en op het einde van de levensduur waarmee rekening moet worden gehouden.

Om deze leemte op te vullen wil dit onderzoek een uitgebreide probabilistische LCA- en LCC-methodologie ontwikkelen die de milieu- en financiële impact van een brede waaier van circulaire bouwoplossingen kan kwantificeren. Deze methodologie zal het mogelijk maken om de werkelijke voordelen van circulaire bouwoplossingen objectief te beoordelen en om richtlijnen op te stellen voor ontwerpers, fabrikanten, beleidsmakers, ...

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Lisa Van Gulck en Marijke Steeman