Marijke Steeman

Marijke Steeman is hoofddocent duurzaam bouwen aan UGent. Ze studeerde af als burgerlijk ingenieur-architect in 2005 aan UGent. In 2010 behaalde ze haar doctoraat getiteld "Hygrothermisch modelleren voor toepassingen in gebouwenergiesimulatie" (promotoren prof. A. Janssens en prof. M. De Paepe). Na haar doctoraat werkte ze gedurende twee jaar als consultant in een ingenieursbureau en als R&D ingenieur bij een internationale façadebouwer. In 2013 werd ze aangesteld als docent aan de Hogeschool Gent en sinds 2015 is ze verbonden aan de vakgroep architectuur en stedenbouw.

Ze doceert de opleidingsonderdelen 'Bouwfysica', 'Technische installaties in gebouwen', 'Energieprestaties van gebouwen' en 'Duurzaam bouwen' binnen de opleiding industriële wetenschappen bouwkunde en de opleiding architectuur. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar de milieu-impact van gebouwen en gebouwcomponenten door levenscyclusanalyse, circulair bouwen, energetische renovaties, hygrothermische prestaties van gebouwcomponenten en passieve koelstrategieën.

Onderzoeksprojecten Marijke Steeman