ENLIGHT NB²E netwerk: Natuurgebaseerde oplossingen voor de gebouwde omgeving

Door klimaatverandering wijzigen weerfenomenen in Europa en zal het aantal en de intensiteit van hittegolven, net als droogtefenomenen en overstromingen toenemen.
Het verbeteren van de veerkracht van onze gebouwen en steden als antwoord op deze veranderende omstandigheden is één van de belangrijkste uitdagingen in de komende decennia.

Het Enlight NB²E netwerk wil daarom onderzoeken en demonstreren hoe natuurgebaseerde oplossingen kunnen bijdragen tot het realiseren van meer veerkrachtige steden als een antwoord op deze uitdagingen. Daarbij wordt zowel gekeken naar zowel het niveau van individuele gebouwen en gebouwcomponenten (vb. gebruik van biogebaseerde bouwmaterialen, integratie van groenelementen – groene gevels en daken), als het niveau van de stad (vb. als mitigatie van hitte-eilandeffecten, integratie van regenwater, enz.).

Verschillende onderzoekers van zowel de onderzoeksgroep Bouwfysica, WoodLab (UGent-Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), als collega's van de Enlight partneruniversiteiten in Bordeaux, Uppsala University en University of the Basque country, participeren in dit netwerk dat tot doel heeft de onderzoekssamenenwerking tussen de verschillende instellingen verder te versterken.

Info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Looptijd: van 01-12-2022 t.e.m. 30-04-2014
Onderzoeker: Marijke Steeman