Indu-zero

INDU-ZERO "Industrialisation of house renovations towards energy-neutral" is een Europees onderzoeksproject binnen Interreg North-Sea Region (01/07/2018 - 30/06/2021).

INDU-ZERO wil de energetische renovatie van het bestaand woningpatrimonium in de Noordzeeregio te versnellen door in te zetten op geprefabriceerde systemen (gevel- en dakelementen) voor renovatie.

Prefab-systemen bieden veel voordelen:

  • schrijnwerk en HVAC-systemen (ventilatie, PV...) reeds geïntegreerd in de schil
  • complete renovatie in enkele dagen tijd
  • beperkte hinder voor de gebouwgebruikers

Deze systemen hebben een groot potentieel voor gebouwen met een zekere repetitiviteit.
Door in te zetten op een verhoogde automatisatie in de productie van deze systemen, met verbeterde technische prestaties, kan de kostprijs gedrukt worden en de toepassing verhoogd.

De doelstelling van INDU-ZERO is om een prijsreductie te realiseren van 50% en een opschaling van de toepassing (15.000 per jaar). Dit zal bijdragen tot een verhoogd renovatieritme, en zo ook tot het realiseren van de Europese energiedoelstellingen.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2018
Onderzoeker: Marijke Steeman