Gebouwen met een sociaal geheugen: behoud, hergebruik en herbestemming

De 100e verjaardag van het Gentse Feestlokaal van Vooruit vormde de aanleiding om ruimer na te denken rond de betekenis en herbestemming van dergelijke grootschalige volkshuizen, gebouwd voor en door de massa.

Is het geheugen een rijkdom of een last? Hoe uniek is het verhaal van Vooruit in Gent, waar niet alleen de geschiedenis, maar ook de sociale en culturele functies de omvorming naar een Kunstencentrum expliciet hebben beïnvloed? Wat betekent het vandaag om volkshuizen of andere gebouwen die gericht waren op samenkomst en ontmoeting te herbestemmen of opnieuw uit te baten?

Om deze vragen van dichterbij te onderzoeken, organiseerden de vakgroep Architectuur & Stedenbouw i.s.m. ARCHIPEL, Amsab-ISG en de vakgroepen Geschiedenis en Theaterwetenschappen op 18/10/2013 een internationale workshop rond dit ‘sociale geheugen’ van gebouwen.

Deze liet uiteenlopende internationale deskundigen aan het woord: een architect, een historicus, een directeur van een museum, een erfgoedexpert…

Project info

Onderzoeksgroep: Architectuurtheorie en -geschiedenis
Datum: 18-10-2013
Onderzoekers: Hannes Pieters en Fredie Floré

Gerelateerde inhoud