Holistische bepaling van de performantie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met betrekking tot VOCs in de binnenlucht.

De nieuwste generatie residentiële ventilatiesystemen, vraaggestuurde ventilatie, zijn systemen die niet continu het nominale debiet inblazen, maar hun debieten aanpassen op basis van permanente metingen van CO2 en vochtigheid met als doel het verlagen van de energievraag.

De beoordelingsmethode voor vraaggestuurde ventilatiesystemen, die beslist of een systeem mag verdeeld worden op de Belgische markt, beoordeelt enkel CO2- en vochtigheidsniveaus. De emissies van Volatiele Organische Componenten (VOC) afkomstig uit bouwmaterialen en andere producten worden bijgevolg niet in acht genomen. Hierin schuilt een potentieel probleem gerelateerd aan de gezondheidsrisico's ten gevolge van blootstelling aan VOC's.

Dit 4-jarig onderzoek heeft als doel het updaten van de huidige beoordelingsmethode voor vraaggestuurde ventilatie door het toevoegen van een beoordeling op basis van blootstelling aan VOC's in de binnenlucht.

Dit onderzoek wordt gesteund door het FWO. Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek (1SA7619N).

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Klaas De Jonge en Jelle Laverge