Labo S Works 2004-2014. A landscape perspective on urbanism

Na tien jaar onderzoek presenteert Labo S het boek Labo S Works 2004-2014. A landscape perspective on urbanism. Het voorbije decennium opereerde Labo S in de marges van het (stedelijk) landschap door zich te richten op plekken en dynamieken die zich grotendeels onder de radar van zowel de media als de academische wereld bevinden. Met een landschappelijke blik als raamwerk voor stedenbouw tracht Labo S een antwoord te formuleren op de quasi onmogelijke opdracht om deze stedelijke realiteit te begrijpen, te begeesteren en te veranderen.

Naast een post-rationalisatie van het gevoerde onderzoek, wil dit boek de grenzen van het eigen werk overstijgen en een reflectie bieden over de rol die landschap als beeld en als ontwerpinstrument kan spelen in het verkennen en begrijpen van de hedendaagse stedelijke conditie.

Project info

Onderzoeksgroep: Labo S
Verschijningsdatum: 17/03/2015
Onderzoekers: Pieter Uyttenhove, Michiel Dehaene, Luce Beeckmans, Ana Michelena, Bruno Notteboom, David Peleman en Dagmar Pelger