'Les Hommes de la Route': engineering the urban society of the modern road in Belgium, 1889-1962

Doctoraatsproefschrift David Peleman

Dit proefschrift beoogt een nieuw licht te werpen op het project voor de modernisering van de wegen dat zich tussen 1889 en 1962 in België voltrok.

Het onderzoek vertrekt daarbij vanuit de premisse dat een bredere groep aan actoren bijdroeg aan de herpositionering van de weg in de maatschappij die met deze moderniseringsoperatie gepaard ging. Een waaier aan verenigingen – van automobilisten, toeristen, ingenieurs, industriëlen, aannemers, academici –die zichzelf bij gelegenheid omschreef als Les Hommes de la Route, maakte gebruik van een aantal gemeenplaatsen om hun project communiceerbaar en inzichtelijk te maken. Aan de hand van zes dergelijke plaatsen of topoi –de stad, het landschap, het laboratorium, de conferentie, de straat, het museum – wordt een beeld geschetst van hoe het project voor de moderne weg ingeschreven werd in de publieke sfeer en zo een gediversifieerde rol speelde in de verstedelijking van de Belgische ruimte en maatschappij.

Info

Doctorandus: David Peleman
Openbare verdediging: 2013-11-22
Promotoren: prof. Pieter Uyttenhove

Examencommissie:
em. prof. Luc Taerwe, voorzitter
prof. Pieter Uyttenhove, promotor, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Michiel Dehaene, secretaris, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
dr. ir.-arch. Bruno Notteboom, UGent
prof. Johan Lagae, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
dr. ir.-arch. Bénédicte Grosjean, École nationale supérieure d'architecture et de paysage (ENSAP), Lille, Frankrijk & Université catholique de Louvain, Doornik
prof. Patrick De Baets, UGent - Ingenieurswetenschappen en Architectuur (EA08)
dr. Carlos Galvis, University of London, School of Advanced Study, London, Groot-Brittannië

Gerelateerde inhoud