Modelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling

Doctoraatsproefschrift Kim Goethals

Kim Goethals behaalde in 2012 het doctoraat in de ingenieurswetenschappen: architectuur. Zijn proefschrift handelt over "Modelleren van convectief warmtetransport in kantoren met nachtkoeling" (promotor: prof. A. Janssens). Hij ging na of gebouwontwerpers met de huidige dynamische gebouwenergiesimulatieprogramma's (BES) de prestatie van nachtventilatie nauwkeurig kunnen voorspellen en onderzocht de invloed van het kamer-/systeemontwerp van een generiek landschapskantoor op de convectieve warmteoverdracht tijdens nachtventilatie.

Tijdens zijn onderzoek deed hij experimenten in een PASLINK-cel en voerde hij BES- en CFD-simulaties uit. Zijn resultaten legden de onvolkomenheid van de BES-aanpak om de convectieve warmteoverdracht te modelleren bloot en illustreerden de verregaande impact van het kamer-/systeemontwerp op de prestatie van nachtventilatie. Kim Goethals stelde uiteindelijk voor om BES te koppelen met surrogaatmodellen die gebaseerd zijn op CFD.

Info

Doctorandus: Kim Goethals
Openbare verdediging: 2012-06-06
Promotor: prof. Arnold Janssens

Examencommissie:
prof. Rik Van de Walle, voorzitter
prof. Arnold Janssens, promotor, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Ian Beausoleil-Morrison, Carleton University, Ottawa, Canada
prof. Wim Boydens, secretaris, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Hilde Breesch, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gent
prof. Michel De Paepe, UGent - vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (EA08)
ereprof. ir. Erik Dick, UGent - vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (EA08)
prof. Dirk Saelens, KU Leuven

Gerelateerde inhoud