Onderzoek naar impact klimaatverandering op erfgoedgebouwen (BELSPO)

Het CLIMPACTH project heeft de ambitie om de impact van klimaatverandering op erfgoedgebouwen te bestuderen en richtlijnen te ontwikkelen voor de praktijk. Het consortium bestaat uit KIK (coördinator, specialisatie materiaalkarakterisatie voor erfgoedgebouwen), KMI (ontwikkelen en valideren van fijnmazige klimaatprojecties), UA (erfgoed, hyperspectral imaging), en Universiteit Gent (X-ray CT-scanning, hygrothermische modellering).
Meer specifiek zal UGent de input rond klimaatprojecties, materiaaleigenschappen en degradatiemodellen samenbrengen om met behulp van numerieke simulaties te bepalen welke renovatie of restauratiestrategieën veilig, risicovol, of onmogelijk zijn, en welke bijkomende testen nodig zijn om het risico te kwantificeren.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 01-11-2021
Onderzoekers: Bruno Vanderschelden, Isabeau Vandemeulebroucke en Nathan Van Den Bossche