Nathan Van Den Bossche

Zelfstandig Academisch Personeel
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Biografie

Professor Nathan Van Den Bossche is docent bouwtechniek aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van Universiteit Gent. In 2005 studeerde hij af als burgerlijk ingenieur-architect aan Universiteit Gent, en ging aan de slag bij het toonaangevende Bureau Bouwtechniek. In 2006 startte hij zijn carrière aan Universiteit Gent met onderzoek op vraaggestuurde ventilatie. In 2008 behaalde hij zijn diploma van de lerarenopleiding, en in 2009 zijn certificaat als schrijnwerker. In 2010 werkte hij gedurende 4 maanden bij de National Research Council in Canada in het kader van zijn doctoraatsonderzoek. Op basis van zijn verhandeling “Watertightness of building components: principles, testing and design guidelines” behaalde hij zijn doctoraat in 2013 aan Universiteit Gent. Sindsdien volgde hij een postgraduaatopleiding voor gerechtsexperts en een bachelor vastgoed. In 2016 werd hij aangesteld als docent aan Universiteit Gent. 

Momenteel doceert hij de vakken ‘Inleiding tot bouwtechnisch ontwerpen’, ‘Duurzaam bouwen’, en ‘Bijzondere vraagstukken bouwtechniek’ in de opleidingen ingenieur-architect en industrieel ingenieur bouwkunde. Zijn wetenschappelijk onderzoek focust op bouwtechniek: waterdichtheid, luchtdichtheid, thermische optimalisatie, drukegalisatie, gebouwpathologie en schadegevallen, en hygrothermisch gedrag van constructies aan de hand van numerieke simulaties. Hij is verantwoordelijk voor het Testcentrum voor Gevelelementen, en is auteur van meer dan 100 publicaties in peer-reviewed journals, conferenties en boeken. Als bouwtechnisch expert was hij betrokken bij projecten van onder meer Zaha Hadid Architects, Neutelings Riedijk, Renzo Piano, Jean Nouvel, Ian Simpson, en Stephane Beel.

Onderzoeksprojecten Nathan Van Den Bossche