Stochastische analyse van het hygrothermisch gedrag van erfgoed gebouwen in het midden oosten onder invloed van klimaatsverandering

Hoe wordt verwacht dat de huidige en verwachte klimaatveranderingen het cultureel erfgoed in Iran zullen beïnvloeden?

Begrijpen hoe klimaatverandering het proces van materiële achteruitgang versnelt of vertraagt, is de eerste stap naar het beoordelen van adaptieve benaderingen voor het behoud van historisch erfgoed. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van hoe de verwachte klimaatverandering naar verwachting het historische erfgoed van Iran zal beïnvloeden.

Beoordeling van het hygrothermische gedrag van wandassemblages onder invloed van de huidige en verwachte klimaatverandering is een doorslaggevende en sleutelfactor bij het vinden van adaptieve strategieën voor mitigatie. Sommige numerieke software zoals Delphin kan het hygrothermisch gedrag van materialen simuleren onder invloed van klimaatverandering. Daarna moeten we de resultaten valoriseren door in situ metingen. Nadat we hebben ontdekt hoe deze veranderingen de hygrothermische prestaties van materialen kunnen beïnvloeden, kunnen we betaalbare en adaptieve strategieën voor mitigatie voorstellen.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Hamed Hedayatnia en Nathan Van Den Bossche