Ontwikkeling van een framework voor automatische gebouwsimulaties

De onderzoeksgroep Bouwfysica en Binnenklimaat van HoGent en de onderzoeksgroep Bouwfysica startten in 2012 met het IWT-TETRA project “Optimalisatie en kostenbeheersing van nul-energie massief- en passiefbouw voor betaalbare en sociale woningbouw”, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Hoofddoelstelling was het ontwikkelen van een simulatietool waarmee ontwerpers van nul-energie sociale woningen de energieprestatie en de bouwkost kunnen optimaliseren. Een ondergeschikt doel was de realisatie van een voorbeeldproject om de haalbaarheid van nul-energie sociale huisvesting aan te tonen. Kim Goethals ontwikkelde een framework waarmee dynamische gebouwenergiesimulaties van een generieke kamer automatisch kunnen uitgevoerd worden. Dit stelde HoGent in staat om de impact van een resem gebouw- en systeemkarakteristieken op het oververhittingsrisico te onderzoeken.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 01-01-2013
Onderzoekers: Kim Goethals en Arnold Janssens