Overgang naar een duurzaam voorraad- en transportsysteem voor het bereiken van energie-efficiëntie in groeiende steden: een casestudy van Lahore, Pakistan

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de benaderingen voor het energiezuinig maken van gebouwen en het verduurzamen van het aangrenzende transportsysteem in relatie tot de gebouwen.

De studie omvat een analyse van het energieverbruikspatroon van gebouwen langs de BRT-corridor in Lahore en de aanpassing ervan op een manier die ze energie-efficiënt maakt en minder bijdraagt ​​aan de uitstoot van broeikasgassen in het milieu. Daarnaast zou het de emissies van het transportnetwerk evalueren en welke interventies kunnen worden gezocht om de impact op de gebouwen te minimaliseren. De onderzoeksresultaten zouden als leidraad dienen voor de belanghebbenden in de stad over hoe te evolueren naar duurzame praktijken ter bestrijding van klimaatverandering, verminderd energieverbruik en broeikasgasemissies.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2019
Onderzoekers: Nida Batool Sheikh en Jelle Laverge