Stedelijk en bouwkundig erfgoed in Kinshasa, DR Congo

Tussen 2009 en 2011 werd op initiatief van Bernard Toulier (Frans Ministerie van Cultuur en Communicatie) een inventarisatie opgezet rond het stedelijk bouwpatrimonium van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Johan Lagae stond in voor het historisch onderzoek van het project.

In de loop van het project werd informatie verzameld over een 400-tal bouwprojecten en sites. Daarbij werd niet alleen aandacht gegeven aan de bouwproductie van de koloniale periode, maar ook aan de culturele sporen van de pre-koloniale periode en het omvangrijke bouwpatrimonium dat dateert van na de onafhankelijkheid in 1960. 
Uiteindelijk werden 150 gebouwen en/of sites uitvoerig gedocumenteerd en beschreven. Deze werden bovendien gesitueerd in de ruimere stedelijke context van Kinshasa, een stad die tot op vandaag de sporen draagt van een koloniale stadsplanning, gebaseerd op het principe van raciale segregatie.

Het project resulteerde in twee boekpublicaties en een website.

Project info

Onderzoeksgroep: Architectuurtheorie en -geschiedenis
Startdatum: 2010
Medewerkers: Johan Lagae, Bernard Toulier, Marc Gemoets, Olivier Auber, Luce Beeckmans, Kim De Raedt, Geertrui Vandist, Jérôme Kazambu and Nephtali Fofolo

Foto's