Streekeigenheid Hoppeland

De voorbije decennia werd het Hoppeland gekenmerkt door enkele nieuwe dynamieken. De hopteelt zieltoogt, de landbouw wordt steeds grootschaliger, wooncomforteisen veranderen, recreatie en toerisme zijn sterk in opmars... Veelal blijkt echter dat het gebouwde patrimonium, dat onlosmakelijk verbonden was met het toenmalig gebruik, niet meer beantwoordt aan de hedendaagse behoeften van wonen en werken. Sommige gebouwen verkrotten en worden afgebroken, waar andere worden verbouwd en voorzien van nieuwe functies. Daarnaast worden eveneens nieuwe typologieën geïntroduceerd zoals de villa en de grootschalige landbouwschuur.

De studie heeft tot doel de belangen van de verschillende actoren, actief op het platteland, samen te brengen en het Hoppeland te herprofileren, waarbij het bebouwde een cruciale rol speelt.

Project info

Onderzoeksgroep: Labo S
Startdatum: 2003
Onderzoekers: Pieter Uyttenhove, Bruno Notteboom, K. Boonen, David Peleman en A. Harbers