Verzamelde opstellen van Geert Bekaert

Aan de vakgroep architectuur & stedenbouw wordt sinds 2007 gewerkt aan de publicatie van het verzameld werk van de Belgische architectuurcriticus Geert Bekaert (1928). Midden jaren 80 verschenen reeds de eerste delen van de verzamelde opstellen, onder redactie van Mil De Kooning en Herman Stynen. Tussen 2008 en 2012 werden de volgende 7 delen gepubliceerd onder redactie van Christophe Van Gerrewey en Mil De Kooning. Zo is een boekenreeks ontstaan met bijna 650 teksten en met meer dan 4000 pagina’s.

Eind 2011 verscheen een Engelstalige bloemlezing onder redactie van Christophe Van Gerrewey: ‘Rooted in the Real. Writings on Architecture by Geert Bekaert’, waarin vooral de recente monografische teksten van Bekaert vertegenwoordigd zijn, naast een aantal meer algemene essays.

Project info

Onderzoeksgroep: Architectuurtheorie en -geschiedenis
Publicatiedatum: 2010
Onderzoekers: Christophe Van Gerrewey en Emiel De Kooning