Wederopbouw- architectuur: ontwerpend onderzoek Westouter

In navolging van de Labo S studies rond wederopbouwarchitectuur in de frontstreek en naar aanleiding van de opmaak van een RUP voor de kern van Westouter, kreeg Labo S in samenwerking met MAAT-ontwerpers, de opdracht van de provincie West-Vlaanderen om het kader, ontwikkeld in de vorige studies, te testen op Westouter.

Deze studie betreft ruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar mogelijke ontwikkelingen binnen de kern van Westouter en dit in relatie tot de erfgoedwaarde van de wederopbouwarchitectuur. De studie probeert de gemeente Westouter te ondersteunen in haar visievorming en reikt ontwikkelingsperspectieven aan die gebaseerd zijn op de waarde van het wederopbouwdorp. Tegelijk wil de studie krachtlijnen aanreiken voor het opzetten van lopende bouwprojecten, verkavelingsaanvragen en landschapsingrepen.

Project info

Onderzoeksgroep: Labo S
Startdatum: 01-01-2008
Onderzoekers: Pieter Uyttenhove, Tine Bulckaen en MAAT-ontwerpers