Meer dan helft van beschikbare bouwgrond is 'slecht gelegen'

(07-03-2024)

Onze afdeling heeft samen met het studiebureau Voorland gewerkt aan het project "berekening van de realisatiegraden van de woongebieden in Vlaanderen". Deze studie heeft een register onbebouwde percelen gegenereerd voor Vlaanderen, zowel voor 2014, 2019 en 2023. De resultaten hiervan zijn voorgesteld op 25 februari.

Hierdoor zijn we in de pers gekomen en u kan zowel de persberichten als de link naar het eindrapport hieronder vinden: