Over design.nexus

Missie

  • De referentie expertisegroep in design van de Universiteit Gent te worden
  • Focus te leggen op design als overbruggende activiteit tussen .onderwijs, .duurzaamheid en .industrie
  • Focus te leggen op technologie-gedreven productontwerp en gerelateerde processen / systemen
  • Het ontwikkelen van innovatieve product-service en consumptie-productiesystemen
  • Co-creëren van interdisciplinaire ontwerpstrategieën en best practices samen met de industrie en organisaties uit zowel de publieke als private sector.

Domein en focus

Binnen design.nexus voeren we onderzoek uit naar productontwikkeling, en dit vanuit verschillende lenzen of focuspunten
  • Vanuit de focus .duurzaamheid bestuderen de duurzaamheid van producten maar dit in een brede systeemcontext waarbij alle interacties en processen in relatie tot het product-systeem bekeken worden. 
  • Vanuit de focus .industrie onderzoeken we hoe we kunnen ontwerpen voor veranderende productiecontexten en nieuwe digitale technologieën. Hierbij hebben we niet enkel aandacht voor de mogelijkheden van deze technologiën maar ook aandacht voor de ontwerper en de mensen die werken in deze productiecontexten.
  • Daarnaast voeren we binnen .education ook onderzoek naar verschillende vormen en methodieken binnen projectgebaseerd onderwijs en specifiek binnen ontweropleidingen. Hierbij kijken we ook heel sterk naar de ideale interactie tussen studenten, bedrijven en andere organisaties.   

Onderzoek

Binnen design.nexus hebben we verschillende onderzoeksprojecten lopen en voeren we ook doctoraatsonderzoek uit. Bekijk onze lopende onderzoeksprojecten op de pagina onderderzoeksprojecten.

Diensten

design.nexus kan ondersteuning bieden op heel wat verschillende manieren.  Bekijk onze verschillende diensten en samenwerkingsvormen die mogelijk zijn en onze verschillende onderzoekslabo's. 

Op zoek naar een specifiek contact of expertise? Kijk op onze teampagina.