Gespecialiseerde laboproeven

Engelse versie

Het Laboratorium Magnel-Vandepitte beschikt over gespecialiseerde apparatuur en expertise voor het uitvoeren van laboratoriumproeven op materialen en bouwcomponenten. Het laboratorium staat sterk in zowel materiaaltechnisch onderzoek als onderzoek naar het constructief gedrag, gaande van micro- of nanoschaal tot grootschalige proeven.


De infrastructuur omvat:

 • Een unieke proefhal voor het uitvoeren van grootschalige belastingsproeven (bepalen dwarskrachtsterkte holle welfsels, buigproeven op voorgespannen betonbalken, stalen of glazen liggers, knikproeven op kolommen, enz.). Daarnaast zijn uiteraard ook meer kleinschalige proefopstellingen mogelijk (vb. Pekoz en moment-rotatie proeven, belastingsproeven op gevangenisbeglazing, belastingsproeven op steigerelementen of andere constructie-elementen, enz.)
 • Proefmachines met een capaciteit van 10 000 kN in druk en 2 500 kN in trek.
 • Een groot gamma aan hydraulische vijzels voor statische en dynamische belastingsproeven.
 • Speciale uitrusting voor metingen en data-acquisitie.
 • Klimaatruimtes (tot 50°C, 30% - 95% RV – CO2 concentratie: 0 - 10 vol% of 5-65°C, 35-75% RV), ovens (tot 1160°C) en vorst-dooi kamers (tot -20°C).
 • Testapparatuur voor duurzaamheidsproeven: Chloride-indringing (CTH, diffusie proeven) / Chloride profielen (RCT, titraties) / carbonatatie (klimaatkamer) / Alkali-silica reactie (Oberholster test) / Vorst weerstand (in combinatie met dooizouten) / Zuurbestendigheid (TAP – Testapparatuur voor versnelde aantastingsproeven) / Optische microscopie (omvat het vervaardigen van slijpplaatjes) / Onderdompeling in agressieve vloeistoffen / Ruwheidsmetingen (ALM) / kunstmatige veroudering van adhesieve verbindingen (UV, vocht en temperatuur) / initiatie van thermische breuk / enz.
 • Optische microscopen en apparatuur voor het vervaardigen van slijpplaatjes.
 • Apparatuur voor niet-destructieve proeven (vb. Ultrasoonmetingen (FreshCon)).
 • Apparatuur voor het bepalen van de karakteristieken van verschillende bouwmaterialen zoals cement, granulaten, beton, metselwerk, wapening, staal, glas, gelamineerd glas, adhesieven, enz.
  • Cement: Korrelgrootteverdeling (Laser diffractometer) / Fijnheid (Blaine) / Hydratatiewarmte (Isotherme calorimetrie) / Bindingstijd (Vicat, FreshCon) / enz.
  • Granulaten: Korrelgrootteverdeling (zeefanalyse) / Water absorptie / Dichtheid / Vormfactor / enz.
  • Vers beton: Consistentie (Slump, V-funnel, enz.) / Viscositeit (rheometer) / Autogene krimp / Luchtgehalte / enz.
  • Verhard beton: Hydratatiewarmte ((Semi-) adiabatische calorimetrie) / Gasdoorlatendheid / Waterdoorlatendheid / Porositeit (Kwikporosimetrie, enz.) / Luchtgehalte (Air-void analyser) / Colorimetrie / Krimp – kruip / enz.
  • Metselwerk: Dwarskrachtsterkte / Buigweerstand / Druksterkte / enz.
  • Wapening: Afschuifproeven op lasverbindingen / Trekproeven op voorspanwapening / Proeven op montage- en transportankers / Proeven op hulsverbindingen / enz.
  • Staal: trekproeven/ bepaling eigenspanningen in constructieonderdelen/  enz.
  • Glas: diagnose Nikkelsulfaat insluitsels/ SCALP testen ter bepaling van het spanningsverloop in de dikte van een glasplaat/ bepaling randglassterkte/ enz.
  • Gelamineerd glas: bepaling eigenschappen polymeer tussenlaag/ bepaling eigenschappen laminaat / onderzoek naar de hechting van de tussenlaag/  enz.
  • Adhesieven: trekproeven, drukproeven en afschuifproeven ter bepaling van materiaalmodellen/ kunstmatige veroudering/ kruip/ CT-scans/ enz.
  • Bepalen van de statische wrijvingscoëfficiënt van verscheidene oppervlaktes

spec01

Duurzaamheidsproeven: chemisch labo - proefopstelling voor versnelde aantastingsproeven

spec3

Proeven op cement: laser diffractometer

spec4 spec5

Kwikporosimeter - luchtgehalte meter

spec6 spec7

Krimp en kruip metingen

spec8spec9

Mechanische eigenschappen: E-modulus - drie-punts buigproef

spec10 spec12

Vervaardigen en analyseren van slijpplaatjes

spec07

Proeven op verse mortel: luchtgehalte - consistentie

berekening09

Klimaatruimte

2.12.0.0