Onderzoeksclusters

Bouwkundige constructies

De cluster 'Bouwkundige Constructies' doet experimenteel, numeriek en analytisch onderzoek naar het mechanisch gedrag en de constructieve veiligheid van dragende bouwcomponenten, verbindingen en systemen

Structuralbehavior.jpg

Bouwmaterialen

De cluster 'Bouwmaterialen' richt zich op het karakteriseren, optimaliseren en verduurzamen van materialen die in de gebouwde omgeving worden gebruikt, met een bijzondere nadruk op beton.

opcmortar2

 

Verbranding, Brand en Brandveiligheid

Het primaire doel van de cluster 'Verbranding, Brand en Brandveiligheid' is het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde kennis ter ondersteuning van fire safety engineering (FSE), om de nadelige effecten van branden te verminderen. De ontwikkeling van betrouwbare numerieke tools maakt het mogelijk om complexe branddynamiekkenmerken te begrijpen (en soms te ontdekken), en bevordert als zodanig de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde ontwerp- en brandbestrijdingsstrategieën. Dit is ook essentiële informatie om de impact van branden op constructies te beoordelen en om verbeterde ontwerpen van constructies te ontwikkelen op het gebied van structurele brandtechniek.