Accounting opleidingen voor de publieke en non profitsector

De boekhoud- en audithervormingen in de publieke en non-profitsector, hebben de afgelopen jaren een (wettelijk) kader gecreëerd voor een nieuw modern financieel management (“New Public Management”). Dit creëerde nieuwe opportuniteiten maar stelt de publieke en non-profitsector echter ook voor nieuwe uitdagingen. Dit alles noodzaakt dus een verdere professionalisering in de publieke en non-profitsector op het financieel en audit vlak. Tevens is er hieromtrent ook nood aan nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Op basis van zijn jarenlange wetenschappelijke en praktische ervaring en expertise in de publieke en non-profitsector biedt de vakgroep Accounting, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent vooreerst een ruim aanbod aan van vormingen die bestuurders, leidinggevenden of (beleids)medewerkers, financieel verantwoordelijken, toezichthouders, … in staat moeten stellen zich verder te vervolmaken in deze materies.

Daarnaast organiseert de vakgroep op regelmatige basis ook studienamiddagen rond actuele topics met betrekking tot boekhoud-, audit-, en financieel management hervormingen in de publieke en non-profitsector. Deze studienamiddagen willen een forum bieden waarop academici hun concrete onderzoeksbevindingen kunnen voorstellen in dit vakdomein en waar prominente praktijkmensen en specialisten hierover verder kunnen reflecteren.  

Tijdens onze vormingen en studienamiddagen trachten wij telkens een gezond evenwicht te vinden tussen enerzijds de wetenschappelijke inzichten en anderzijds de praktijk- en maatschappelijke invalshoek.

Wij hopen u alvast op één van onze evenementen te mogen verwelkomen.

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.