Over de vakgroep

Over Ons

De vakgroep streeft naar een sterke betrokkenheid bij het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de faculteit. Op onderwijsvlak wordt actief geparticipeerd in onderwijsvernieuwing op zowel bachelor- als masterniveau, om de leerervaring van onze studenten te maximaliseren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere loopbaan.
Op het vlak van onderzoek streeft de vakgroep naar een duidelijke aanwezigheid in de toonaangevende tijdschriften binnen het vakgebied, zonder de behoeften van de lokale markt uit het oog te verliezen.
Tenslotte wil de vakgroep een bijdrage leveren aan de maatschappij via de academische en professionele dienstverlening van zijn leden, vanuit de eigen specifieke competenties.

Dienstverlening

De leden van de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit verzorgen naast hun onderwijs en onderzoek tevens belangrijke dienstverlenende taken aan de gemeenschap. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een extern en een intern luik (dienstverlening binnen de Universiteit Gent).

.