Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van bachelor- en masterproeven. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

laatste update: 15-03-2017

Lesgever

Studiegids 2016

Aanbodsessies en werkvormen

Rudy Aernoudt

  Bedrijfsfinanciering (F710187) SEM 2 [nl]
  Gevallenstudies bedrijfsfinanciering (F000873) SEM 2 [en]
  Europees ondernemingsbeleid (F710161) SEM 1 [en]
  Voortgezette bedrijfsfinanciering (F710202) SEM 1 [en]

Paul Beghin

  Boekhoudrecht (F000842) SEM 1 [nl]

Werner Bruggeman

  Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen (E076930) SEM 1 [nl]

Hannes Casier

  Registratie- en successierechten (F000840) SEM 2 [nl]

John Crombez

  Europees ondernemingsbeleid (F710161) SEM 1 [en]
  Voortgezette bedrijfsfinanciering (F710202) SEM 1 [en]

Ignace De Beelde

  Internationale auditnormen (F000871) SEM 2 [en]
  Financiële rapportering in IFRS context (F000755) SEM 1 [nl]
  Audit (F000640) SEM 1 [en]
  Stage (F000616) JAAR[nl]

Véronique De Brabanter

  Lokale en regionale belastingen (F000837) SEM 1 [nl]

Luc De Meyere

  Grondige studie wetboek BTW (F710049) SEM 1 [nl]
  Lokale en regionale belastingen (F710320) SEM 1 [nl]
  Regionale en lokale belastingen (F710176) SEM 1 [nl]

Ingrid De Poorter

  Deontologie (F000841) SEM 2 [nl]

Els De Wielemaker

  Vennootschapsboekhouden (F710105) SEM 2 [nl]
  Bedrijfsfinanciering in de praktijk (F000874) SEM 2 [en]
  Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen (E076930) SEM 1 [nl]
  Inleiding boekhouden (F710255) SEM 1 [nl]
  IAS/IFRS (F710063) SEM 1 [en]

Ilse Dendooven

  Accounting in de praktijk (F000872) SEM 2 [en]
  Inleiding tot de accountancy (A001369) SEM 1 [nl]
  Inleiding tot de accountancy (D000209) SEM 1 [nl]

Bert Derez

  Grondige studie: BTW-wetgeving (F000868) SEM 1 [nl]

Antoine Doolaege

  Grondige studie personenbelasting (F710047) SEM 1 [nl]
  Algemeen belastingrecht (F710178) SEM 1 [nl]
  Personenbelasting (F710316) SEM 1 [nl]
  Fiscale procedure (F710175) SEM 1 [nl]
  Grondbeginselen van de fiscaliteit en fiscale procedure (F710315) SEM 1 [nl]

Peter Druyts

  Vakdidactiek economische en toegepaste economische wetenschappen II (H001706) SEM 2 [nl]
  Vakdidactische seminaries (H700005) SEM 2 [nl]

Saloua El Moussaoui

  Wetgeving successie en registratie (F710177) SEM 1 [nl]

Dave Goyvaerts

  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]

Kris Hardies

  Internationale auditnormen (F000871) SEM 2 [en]

Sophie Hoozée

  Analytisch boekhouden en kostencalculatie (F000853) SEM 2 [nl]
  Analytische kostencalculatie (F000310) SEM 2 [nl]
  Analytische kostencalculatie (F000310) SEM 2 [nl]
  Beheerscontrole (F000688) SEM 2 [en]
  Management accounting (F000020) SEM 1 [nl]
  Kostenberekening en -analyse (F000741) SEM 1 [nl]

Joke Huysman

  Bedrijfsfinanciering (F710187) SEM 2 [nl]
  Analytisch boekhouden (F710005) SEM 2 [nl]
  Analytische kostencalculatie (F710225) SEM 2 [nl]
  Financiële analyse (F710036) SEM 1 [nl]
  Financiële analyse van de onderneming (F710226) SEM 1 [nl]
  Ondernemersvaardigheden (F710117) SEM 1 [nl]

Herwig Joosten

  Internationaal belastingrecht (F710061) SEM 1 [nl]
  Internationale fiscaliteit (F710319) SEM 1 [nl]

Luc Keuleneer

  Waardering en risicomanagement (F000692) SEM 1 [en]
  Waardering en risicomanagement (F000738) SEM 1 [en]

Sophie Manigart

  Bedrijfsfinanciering (F000132) SEM 2 [nl]
  Financieel management (F000756) SEM 2 [nl]
  Financiering van groeigerichte ondernemingen (F000704) SEM 1 [en]

Klaas Mulier

  Gevorderde bedrijfsfinanciering (F000693) SEM 2 [en]
  Financiële planning (F000718) SEM 2 [en]

Evelien Opdecam

  Accounting (B) (F000312) SEM 2 [nl]
  Accounting (B) (F000312) SEM 2 [nl]
  Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen (H001804) SEM 2 [nl]
  Vakdidactiek economische en toegepaste economische wetenschappen II (H001706) SEM 2 [nl]
  Accounting (A) (F000294) SEM 1 [nl]
  Accounting (A) (H002032) SEM 1 [nl]
  Vakdidactiek economische en toegepaste economische wetenschappen I (H001705) SEM 1 [nl]
  Stage economische en toegepaste economische wetenschappen A (H001926) JAAR[nl]
  Stage economische en toegepaste economische wetenschappen B (H001927) JAAR[nl]

Ine Paeleman

  Bedrijfsfinanciering in de praktijk (F000874) SEM 2 [en]
  Gevorderde bedrijfsfinanciering (F000693) SEM 2 [en]

Annelies Roggeman

  Finaliteitskeuze accountancy en fiscaliteit (F710139) SEM 2 [nl]
  Lokale en regionale belastingen (F000837) SEM 1 [nl]

Stefan Ruysschaert

  Grondige studie wetboek BTW (F710049) SEM 1 [nl]
  BTW (F710318) SEM 1 [nl]

Danny Sergeant

  Internationale en Europese fiscaliteit (F000838) SEM 2 [nl]

Johan Speecke

  Fiscale procedure (F000839) SEM 2 [nl]

Stijn Strobbe

  Accounting (B) (F000312) SEM 2 [nl]
  Accounting (B) (F000312) SEM 2 [nl]

Ludo Theunissen

  Kostprijsberekening en investeringsanalyse (E076940) SEM 1 [nl]:2 :2 017
  Financiële analyse en beheer (E076920) SEM 1 [nl]:2 :2 016

Philippe Van Cauwenberge

  Financiële analyse van de jaarrekening (F000740) SEM 2 [nl]
  Consolidatie (F000870) SEM 2 [en]
  Internationale financiële rapporteringsstandaarden (F000689) SEM 1 [en]
  Onderzoeksmethoden in accountancy (F000690) SEM 1 [en]

Johan Van Der Paal

  Grondige studie: BTW-wetgeving (F000868) SEM 1 [nl]

Tom Vanacker

  Gevorderde bedrijfsfinanciering (F000693) SEM 2 [en]
  Waardering en risicomanagement (F000692) SEM 1 [en]
  Waardering en risicomanagement (F000738) SEM 1 [en]
  Onderzoeksmethoden in bedrijfsfinanciering (F000691) SEM 1 [en]

Heidi Vander Bauwhede

  Financiële analyse van de onderneming (F000479) SEM 1 [nl]
  Gevorderde financiële analyse (F000694) SEM 1 [en]

Davy Vercruysse

  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 2 [nl]
  Vakdidactische seminaries (H700005) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden: bachelorproef (F710165) SEM 2 [nl]
  Accounting in de praktijk (F000872) SEM 2 [en]
  Ondernemersvaardigheden (F710117) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden: inleiding (F710164) SEM 1 [nl]
  International Entrepreneurial summer camp (F000869) NVT[en]
  Stage economische en toegepaste economische wetenschappen A (H001926) JAAR[nl]
  Stage economische en toegepaste economische wetenschappen B (H001927) JAAR[nl]

Jan Verhoeye

  Vennootschapsbelasting (F710104) SEM 2 [nl]
  Vennootschapsboekhouden (F710105) SEM 2 [nl]
  Accounting (A) (F000294) SEM 1 [nl]
  Accounting (A) (H002032) SEM 1 [nl]
  Grondige studie vennootschapsbelasting (F710048) SEM 1 [nl]
  Grondige studie vennootschapsbelasting en Belgisch boekhoudrecht (F710317) SEM 1 [nl]
  Inleiding boekhouden (F710255) SEM 1 [nl]
  Vennootschapsbelasting (F710104) SEM 1 [nl]
  IAS/IFRS (F710063) SEM 1 [en]

Evelien Weyts

  Accounting (B) (F000312) SEM 2 [nl]
  Accounting (B) (F000312) SEM 2 [nl]

Gerelateerde inhoud