Perspectieven

De vakgroep doet onderzoek naar de economische aspecten van een aantal wetgevende kaders. Dit heeft reeds geleid tot grote en beleidsrelevante projecten over het gerechtelijk akkoord en de echtscheidingswet. Specifieke subthema's zijn

  • Het gedrag van prioritaire schuldeisers onder gerechtelijk akkoord;
  • De schulddynamiek voor de aanvraag van het gerechtelijk akkoord en de rol van de overheid in deze dynamiek;
  • De effecten van de unilaterale (schuldloze) echtscheiding op de onderhandelingen bij de echtscheiding en de levenskwaliteit van de scheidende partners na echtscheiding.