Schakelprogramma Bestuurskunde en Publiek Management

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke en social profitsector een modern bestuur te garanderen. Efficiënte leiding steunt op een juiste dosering van wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden. Correct omspringen met juridische regels, de structuur en de werking van de politiek beheersen, inzicht hebben in de bedrijfseconomische en financiële werking van publieke en social profit-instellingen, een organisatie kunnen managen, zijn slechts enkele aspecten die in de opleiding aan bod komen.

De opleiding is gericht op de publieke, social -profit en non-profit sector (en niet op de private sector). De meeste afgestudeerden komen terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- en culturele organisaties …).

 

Bekijk de opname van de presentatie over het schakel- en masterprogramma Bestuurskunde en publiek management

Programma

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management bestaat uit:

I. Schakelprogramma 

Het schakelprogramma bevat 63 studiepunten. In dat programma zie je de belangrijkste en meest essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende kennis hebt om aan de master te starten. 

 

II. Masterprogramma

Het masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten.

De master bevat 35 studiepunten aan vaste vakken, 10 studiepunten keuzevakken en een masterproef. 

De masterproef (15 studiepunten) peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. 

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Bestuurskunde en publiek management.

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voorkomen in het schakelprogramma Bestuurskunde en publiek management. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Schakelprogramma

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een diploma uit de volgende professionele bacheloropleidingen.

 • Bachelor in het communicatiemanagement
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Bachelor in de maatschappelijke veiligheid
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement
 • Bachelor in de netwerkeconomie
 • Bachelor of International Business Management
 • Bachelor of Business Management
 • Bachelor of International Communication Management 
 • Bachelor Secundair onderwijs (onderwijsvak economie)

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij kunnen een aanvraag tot externe git indienen. 

Jobs na de master

infographic_salarisenquete_liggend.pngBij overheidsorganisaties en social profitinstellingen is er steeds meer vraag naar bekwame, hoogopgeleide medewerkers die een open kijk en ruime inzichten combineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Meer dan 75 % van de afgestudeerden komt terecht in lokale overheden, overheidsinstellingen, toezichthoudende overheden, internationale organisaties, de social profitsector (verzorgingsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, rechtbanken, overheidsbedrijven, welzijns- en culturele organisaties …). Functies met veel verantwoordelijkheid vormen de uitdaging: cultuurbeleidscoördinator
bij een stadsbestuur, HR-manager in de personeelsdienst van een federale overheidsdienst of een woonzorgcentrum, stafmedewerker van een NGO, financieel beheerder in een lokaal bestuur of politiezone, kabinetsmedewerker, leerkracht, interne of externe auditor, controller, redacteur van overheidspublicaties, medewerker Rekenhof, researcher ... Ook de ondernemingssector waardeert de veelzijdigheid van de opleiding. Je kunt aan de slag in een revisoren- of consultantskantoor, een financiële instelling, interimkantoor, autonoom gemeentebedrijf ...

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Lees onze FAQ's.

Instappen in het 2de semester

Je kan instappen in het 2de semester binnen het schakelprogramma Bestuurskunde en Publiek Management. We voorzien niet in een specifiek februari-traject.

Lees meer over de richtlijnen en de specifieke aandachtspunten bij een instap in het 2de semester.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Heb je na het doornemen van de pagina nog een vraag of wens je een afspraak, kan je terecht bij de trajectbegeleider