Inschrijven voor externe GIT

Ben je nog bezig aan een opleiding die toelating geeft tot een UGent-opleiding en wil je al starten aan de UGent in een master-, schakel- of voorbereidingsprogramma (Externe GIT)?

Contact opnemen met faculteit

Indien je, op het moment van inschrijving aan de UGent, het diploma op basis waarvan je wil inschrijven nog niet hebt behaald, dien je vóór inschrijving contact op te nemen met de faculteit van de gekozen opleiding.

Je hebt dan immers extra toestemming nodig van de curriculumcommissie om je huidige opleiding te combineren met je opleiding aan de UGent.

Werkwijze

 1. Volg de procedure inschrijving
  Je ontvangt een automatische mail met goedkeuring.
  Deze e-mail is niet voldoende, je hebt nog een extra goedkeuring nodig.
 2. Neem contact op met de betrokken faculteit, via de facultaire studentenadministratie of via de trajectbegeleider.
  Vraag om een ‘toelating tot het volgen van een externe GIT’. 
  Leg het bewijs van inschrijving aan de andere instelling, het bewijs van de reeds in die eerste opleiding behaalde studieresultaten en de studiefiches van de betrokken opleidingsonderdelen voor.
 3. Indien je toelating krijgt, ontvang je hiervan een e-mail.
 4. Breng je herinschrijving voor de opleiding die je nog moet afwerken in orde.
 5. Ga persoonlijk langs bij de studentenadministratie voor definitieve inschrijving.
  Breng je identiteitskaart en officieel inschrijvingsbewijs mee van de opleiding die je nog moet afwerken voor huidig academiejaar.

Contact