Voorbereidingsprogramma Business Engineering

De opleiding Business Engineering (vroeger: Handelsingenieur) leidt je op om oplossingen voor bedrijfskundige problemen te ontwikkelen en te implementeren. Een business engineer fungeert als bemiddelaar tussen de technische en bedrijfseconomische domeinen van een bedrijf om zo een correcte data-analyse, modellering of besluitvorming te kunnen uitvoeren. Zowel theoretische lessen als praktische cases en business games komen aan bod in deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden o.b.v. diploma

Enkel studenten met een bepaalde vooropleiding kunnen toegelaten worden tot het voorbereidingsprogramma tot de master Business Engineering.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten met een ruime economische voorkennis enerzijds en studenten met een ingenieurs-/wetenschapsachtergrond anderzijds. Raadpleeg de lijst met toelatingsvoorwaarden om na te gaan of jouw diploma toegang verleent tot het voorbereidingsprogramma.

Studenten die geen diploma bezitten dat behoort tot de lijst met toelatingsvoorwaarden, kunnen enkel doorstromen naar de master Business Engineering indien zij eerst een bachelor Handelsingenieur doorlopen.

Programma

Het voorbereidingsprogramma bestaat uit een variabel aantal studiepunten, afhankelijk van je vooropleiding (gemiddeld 60 studiepunten). Studenten die behoren tot de 'economische instroom' volgen alle vakken uit module 1.1 en een selectie van vakken uit keuzemodule 1.1.1. Studenten die behoren tot de 'andere instroom' volgen alle vakken uit module 1.2 en een selectie van vakken uit keuzemodule 1.2.1. Die 'selectie' is geen vrije keuze door de student zelf. Het is de curriculumcommissie van de opleiding Business Engineering die, rekening houdend met de vooropleiding van de student,  zal bepalen welke vakken uit deze keuzemodules moeten afgelegd worden. Studenten die dergelijke aanvraag bij de curriculumcommissie willen indienen, nemen contact op met de trajectbegeleidster (zie 'contact' hieronder).

De master Business Engineering is een tweejarige master (120 studiepunten). Studenten moeten bij hun start in de master een keuze maken tussen 1 van de 3 afstudeerrichtingen: Data Analytics - Finance - Operations Management. Elk van deze afstudeerrichtingen bestaat uit 11 gemeenschappelijke vakken (die in elk van de 3 afstudeerrichtingen voorkomen), een pakket afstudeerrichtingsspecifieke vakken, een keuzepakket en een masterproef.

De onderwijstaal van zowel het voorbereidingsprogramma als de master is Engels.

Cursusmateriaal

Hieronder kan je bladeren doorheen enkele compilaties uit cursussen en handboeken die in 1 of beide voorbereidingsprogramma's gebruikt worden.  De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn 3 studentenverenigingen en 1 alumni-vereniging verbonden: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en FEB alumni.

FAQ's

Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Kan ik werken en studeren combineren? Wat met starten in het 2de semester? ... Lees hier onze FAQ's.

Extra infodag 5 september

Op zaterdag 5 september 2020 nodigen we jou uit voor onze infodag op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren.

  • De info over Business Engineering loopt van 14.30u tot 17.00u (doorlopend) > Schrijf je online in

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met de trajectbegeleider!