Voorbereidingsprogramma Business Engineering

De opleiding Business Engineering (vroeger: Handelsingenieur) leidt je op om oplossingen voor bedrijfskundige problemen te ontwikkelen en te implementeren. Een business engineer fungeert als bemiddelaar tussen de technische en bedrijfseconomische domeinen van een bedrijf om zo een correcte data-analyse, modellering of besluitvorming te kunnen uitvoeren. Zowel theoretische lessen als praktische cases en business games komen aan bod in deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden o.b.v. diploma

Enkel studenten met een bepaalde vooropleiding kunnen toegelaten worden tot het voorbereidingsprogramma tot de master Business Engineering.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten met een ruime economische voorkennis enerzijds en studenten met een ingenieurs-/wetenschapsachtergrond anderzijds. Raadpleeg de lijst met toelatingsvoorwaarden om na te gaan of jouw diploma toegang verleent tot het voorbereidingsprogramma.

Studenten die geen diploma bezitten dat behoort tot de lijst met toelatingsvoorwaarden, kunnen enkel doorstromen naar de master Business Engineering indien zij eerst een bachelor Handelsingenieur doorlopen.

Programma

Het voorbereidingsprogramma bestaat uit een variabel aantal studiepunten, afhankelijk van je vooropleiding (gemiddeld 60 studiepunten). Afhankelijk van de vooropleiding, wordt het voorbereidingsprogramma anders ingevuld. Studenten met  een economische vooropleiding, volgen een standaard pakket van 5vakken (30 studiepunten) en daar bovenop nog een selectie van vakken uit de keuzemodule. Studenten met een vooropleiding in de categorie 'andere bachelors', volgen een standaard pakket van 7 vakken (41 studiepunten) en daar bovenop nog een selectie van vakken uit de keuzemodule.. De selectie van vakken uit de keuzemodules is geen vrije keuze door de student zelf. Het is de curriculumcommissie van de opleiding Business Engineering die, rekening houdend met de specifieke vooropleiding van de student,  zal bepalen welke vakken uit deze keuzemodules moeten afgelegd worden. Studenten die dergelijke aanvraag bij de curriculumcommissie willen indienen, nemen contact op met de trajectbegeleidster (zie 'contact' hieronder).

De master Business Engineering is een tweejarige master (120 studiepunten). Studenten moeten bij hun start in de master een keuze maken tussen 1 van de 3 afstudeerrichtingen: Data Analytics - Finance - Operations Management. Elk van deze afstudeerrichtingen bestaat uit 11 gemeenschappelijke vakken (die in elk van de 3 afstudeerrichtingen voorkomen), een pakket afstudeerrichtingsspecifieke vakken, een keuzepakket en een masterproef.

De onderwijstaal van zowel het voorbereidingsprogramma als de master is Engels.

Cursusmateriaal

Hieronder kan je bladeren doorheen enkele compilaties uit cursussen en handboeken die in 1 of beide voorbereidingsprogramma's gebruikt worden. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en een hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ...

Alles over studeren aan de UGent

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn 3 studentenverenigingen en 1 alumni-vereniging verbonden: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en FEB alumni.

FAQ's

Kan ik vrijstellingen krijgen?  Is er begeleiding mogelijk? Kan ik werken en studeren combineren? Wat met starten in het 2de semester? ... Lees hier onze FAQ's.

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met de trajectbegeleider!