Tips bij de samenstelling van jouw GIT in TEW / Business Economics

Omvang van jouw GIT

Neem niet te veel hooi op je vork! Een realistisch GIT samenstellen is belangrijk voor je zelfvertrouwen, maar ook voor het behoud van je leerkrediet en om niet in de problemen te komen met de studievoortgangsbewaking van de UGent.

Ervaring leert ons dat studenten bij aanvang van het academiejaar overmoedig zijn en vaak zoveel mogelijk studiepunten willen opnemen. Bij veel studenten resulteert dit op het einde van het academiejaar alsnog in negatieve resultaten, waardoor men het academiejaar nadien nóg meer vakken moet hernemen en bijgevolg nog meer “achterop hinkt”. Daarom kan het nuttig zijn om minder hooi op je vork te nemen en je studies dus meer te gaan spreiden.

De grenzen die in het GIT-reglement beschreven staan zijn maximumgrenzen. Je bent in geen enkel geval verplicht om in te schrijven voor het maximum aantal toegelaten studiepunten. Er worden geen minimumgrenzen opgelegd. Wel adviseren we dat je voor minstens 27 studiepunten per academiejaar inschrijft, teneinde geen problemen te krijgen i.v.m. groeipakket ("kinderbijslag"), studiebeurs,...

Volgtijdelijkheid

Hoewel er in het GIT-reglement geen verplichte volgtijdelijkheid bestaat (wel gelijktijdigheid), hou je wel best rekening met de aanbevolen volgtijdelijkheid. Die aanbevolen volgtijdelijkheid vind je terug in de studiefiche van elk vak. Studiefiches van de vakken kan je terug vinden in de Studiekiezer. Onder de rubriek ‘begincompetenties’ vind je in de studiefiches terug of er al dan niet voorkennis – dus aanbevolen volgtijdelijkheid – geldt. Bijvoorbeeld:

  • je slaagkansen voor het vak Wiskunde II(A) zijn beperkt indien je nog niet geslaagd bent voor Wiskunde I(A) en I(B) uit 1ste bachelor
  • je slaagkansen voor het vak Macro-economie zijn beperkt indien je nog niet geslaagd bent voor Wiskunde I(A) en I(B) + Economie (A) en( B) uit 1ste bachelor
  • je slaagkansen voor het vak Financiële analyse van de onderneming zijn beperkt indien je nog niet geslaagd bent voor Accounting B uit 1ste bachelor
  • je slaagkansen voor het vak Bedrijfsfinanciering zijn beperkt indien je nog niet geslaagd bent voor Financiële analyse van de onderneming uit 2de bachelor
  • je slaagkansen voor het vak Gevorderde bedrijfsfinanciering zijn beperkt indien je nog niet geslaagd bent voor Bedrijfsfinanciering uit 3de bachelor

Semesterspreiding

Probeer bij het samenstellen van jouw GIT rekening te houden met een evenwichtige spreiding per semester. Zo voorkom je dat je in één semester heel veel vakken hebt en in een ander semester bijna geen vakken overhoudt.

Les- en examenoverlap

Eén van de grootste nadelen van het opnemen van een GIT is dat er lesoverlap en examenoverlap kan zijn. Hoe méér vakken je uit verschillende modeltrajecten combineert, hoe méér kans er is op overlap.

Leg de lesroosters van de modeltrajectjaren/opleidingen die je combineert samen en bekijk welke vakken je kan volgen in jouw GIT.

Ook indien je een vak voor de tweede maal aflegt is het nuttig om de lessen opnieuw bij te wonen, zodoende de leerstof opnieuw te horen en meer inzichten te verwerven. Bovendien kan een lesgever elk jaar wijzigingen aanbrengen in zijn cursus of manier van lesgeven.

 

Bij een GIT is het niet ondenkbaar dat twee examens op hetzelfde moment vallen, omdat er bij het opmaken van de examenroosters enkel rekening wordt gehouden met de programmatie in een modeltraject. Hierdoor bestaat de kans dat je bepaalde vakken direct zal moeten doorschuiven naar de 2de  zittijd en dat je voor bepaalde vakken dus maar één examenkans kan benutten.

Indien deze situatie zich voordoet, kies er dan steeds voor om de vakken van het hoogste modeltraject door te schuiven en leg jouw prioriteit bij het afwerken van de vakken van het laagste modeltraject.

Er zullen bij de start van academiejaar 2022-2023 nog geen examenroosters gekend zijn, dus hiermee rekening houden bij de samenstelling van jouw GIT kan niet. We ontraden ook om examenroosters te raadplegen van voorgaande academiejaren omdat er geen garantie is dat examens op dezelfde tijdstippen zullen doorgaan komend academiejaar.

Combineren met 'modulaire' mastervakken

De master Business Economics kent een modulaire onderwijs-aanpak. Dit wil zeggen dat de vakken niet over een volledig semester georganiseerd worden, maar gedurende een periode van 6-7 weken. Ook de eindevaluatie van die modulaire vakken gebeurt in diezelfde periode van 6-7 weken, waardoor je voor de modulaire vakken geen examens meer hebt in januari/juni.

Een GIT met daarin een combinatie van bachelor (of schakel- of voorbereidingsprogramma) met de modulaire master is een uitdaging:

- het lesrooster van modulaire vakken is niet stabiel gedurende die 6-7 weken. Elke week kan het lesrooster er anders uitzien. Hierdoor is de kans op lesoverlap met vakken uit de bachelor (of schakel- of voorbereidingsprogramma) vrij groot.

- omdat die periode van 6-7 weken voor modulaire vakken vrij intensief is, dreigt het werk dat je moet verrichten voor semestervakken vaak uitgesteld te worden naar de blok- en examenperiode. Anderzijds heb je van modulaire vakken geen examens in de officiële examenperiodes van januari en juni, waardoor de blok- en examenperiode ook enkel aan die semestervakken moet besteed worden.

Verdere toekomst

Hou bij de samenstelling van jouw huidige GIT ook reeds rekening met daaropvolgende academiejaren. Beslissingen die je neemt bij de samenstelling van jouw GIT voor het huidige academiejaar, kunnen immers gevolgen hebben voor later. Beslissingen die je nu neemt kunnen namelijk een invloed hebben op bijvoorbeeld je afstudeertermijn, volgorde waarin je vakken aflegt, je Erasmus-mogelijkheden,...

Het is dus nuttig om bij de samenstelling van jouw huidige GIT reeds ook toekomstige scenario's uit tekenen. Zo vermijd je om bepaalde knelpunten tegen te komen op een later moment.