Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics

Info over het samenstellen van het curriculum binnen de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen / Business Economics.

Structuur van de opleiding

Alle details over het programma TEW/Business Economics vind je terug in de Studiekiezer van de UGent.

In het schema hieronder vind je een korte samenvatting.

structuur TEW / Business Economics

Extra info:

  • In de 1ste en 2de bachelor kunnen anderstalige studenten de keuze maken om Economisch Frans of Economisch Engels te vervangen door Economisch Nederlands. Lees hier de voorwaarden en procedure om dit aan te vragen.
  • In de 3de bachelor kiezen studenten tussen een 'traject Toegepaste Economische Wetenschappen' (= 60 studiepunten waarvan 9 studiepunten keuzevakken) of een 'traject onderwijs' (= 60 studiepunten waarvan 3 studiepunten keuzevakken en 15 studiepunten 'educatieve' vakken ter voorbereiding op een Educatieve Master.
  • De omvang van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je vooropleiding. Bekijk de specifieke toelatingsvoorwaarden hier.
  • De bachelor TEW, het schakelprogramma Business Economics en het voorbereidingsprogramma Business Economics zijn Nederlandstalige opleidingen - de master Business Economics is een Engelstalige opleiding.
  • De master Business Economics kent een modulaire lesaanpak. Bekijk de video met meer informatie over het modulaire systeem in de master Business Economics.

Curriculum-reglement

Lees in het curriculum-reglement alle regelgeving m.b.t. het samenstellen van jouw curriculum.

Keuzevakken

In TEW/Business Economics is er keuze-ruimte in de 3de bachelor en in de master.

Lees eerst de algemene reglementering omtrent keuzevakken aan onze faculteit, vooraleer je hieronder doorklikt naar specifieke informatie:

 

Geïndividualiseerd traject (GIT)

 Studenten die niet het standaardtraject van hun opleiding volgen, zijn GIT-studenten. De reden waarom zij GIT-student zijn is verschillend van student tot student: vb. studievertraging omwille van tegenvallende resultaten, combinatie van werken en studeren, studeren met een functiebeperking,...

Voorbeelden van een GIT:

  • vakken combineren uit meerdere modeltrajectjaren (vb. combinatie van 1ste en 2de bachelor vakken)
  • vakken combineren uit meerdere opleidingen (vb. combinatie van vakken uit de bachelor en de master)
  • minder studiepunten opnemen dan het reguliere traject (vb. het schakelprogramma spreiden over 2 jaar i.p.v. 1 jaar)

 Lees de info over een GIT in TEW/Business Economics.

Vragen? Hulp nodig?

Heb je nog vragen over jouw traject in de opleiding TEW / Business Economics, contacteer dan gerust de trajectbegeleider:

  • Voor studenten die het traject bachelor en daarna master willen volgen: Frauke Cuelenaere
  • Voor studenten die het traject schakelprogramma/voorbereidingsprogramma en daarna master willen volgen: Laure Janssens