contact nieuwe studenten schakel en voorbereidingsprogramma

Deze pagina is gericht op studenten die starten aan een (nieuwe) opleiding binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde

Opleidingspecifieke pagina's + praktische info

Studenten vinden reeds heel veel informatie over de opleiding op de uitgebreide opleidingspecifieke pagina’s. Op die pagina is informatie te vinden over onder meer het te volgen programma, de toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, cursussen, FAQ, …

Studenten die praktische vragen hebben over het samenstellen of indienen van hun curriculum, roosters, masterproef, boeken en cursussen, ... vinden hier reeds heel wat informatie. 

Heeft de student na het doornemen van de pagina's nog extra vragen of wenst de student een persoonlijk gesprek dan kan de student op de volgende manier contact opnemen.

Afspraak vastleggen

  1. Voor korte vragen kan de student de trajectbegeleider telefonisch of per mail contacteren.
  2. Voor verschillende vragen of een adviesgesprek kan de toekomstige student een afspraak vastleggen.

 !! Ter voorbereiding van een gesprek moet de (toekomstige) student reeds de opleidingsspecifieke pagina en de praktische info hebben doorgenomen. Zodanig dat we in het gesprek heel concreet kunnen ingaan op de specifieke vragen.