Instap 2de semester in SP of VBP

Algemene richtlijnen

Je kan in elk van onze voorbereidings- en schakelprogramma’s instappen in het 2de semester.

Je kan, in theorie, instappen in bijna alle 2de semestervakken van het programma, maar dient met de volgende zaken rekening te houden:

 • Vakken van het 2de semester vragen soms voorkennis van het 1ste semester. Je dient op de studiefiches van de vakken goed na te kijken wat de gevraagde voorkennis is. Je overweegt voor jezelf of je over de gevraagde voorkennis beschikt en of je dus wel of niet wenst in te stappen in het 2de semestervak.
 • Je mag instappen in vakken waarvoor je de voorkennis niet hebt. Echter moet je je ervan bewust zijn dat je dan jouw kans op slagen verkleint.
 • De meeste studenten nemen niet alle 2de semestervakken op omwille van de voorkennis. Hierdoor zal meestal jouw studieduur verlengen. Je gaat met andere woorden jouw de studie meer spreiden. Je zal een extra semester of academiejaar opnemen en dus een kleiner aantal studiepunten per semester volgen.
 • Afhankelijk van de verdeling van de semesters, kan je in jouw studieloopbaan zwaardere en minder zware semesters hebben. Indien het een opleiding is met keuzevakken in de master kan je hier meer evenwicht in krijgen door de keuzevakken te plaatsen in de lichtere semesters.
 • De studievoortgangsmaatregelen van de UGent zijn ook van toepassing op studenten die instappen in het 2de semester. Dit betekent dat je minimaal moet slagen voor 50% van de studiepunten aan 2de semestervakken die je opneemt per programma (schakel, voorbereiding, master).

Indien je twijfelt over een instap in het 2de semester of je wenst jouw voorstel van vakkenpakket graag af te toetsen, kan je terecht bij jouw trajectbegeleider.

Aandachtspunten per opleiding

Elke opleiding heeft zijn eigenheid en karakter en dat heeft zijn invloed bij een instap in het 2de semester.

We lijsten alvast een aantal aandachtspunten per opleiding op. 

Praktisch

Om in te schrijven voor het 2de semester doorloop je de volgende stappen:

 1. Online aanvraag tot laattijdige inschrijving voor de gewenste opleiding
 2. Ontvangen van de goedkeuring om te mogen inschrijven (na aantal werkdagen)
 3. Definitief online inschrijven voor de opleiding 
 4. Ontvangen van login gegevens en emailadres UGent (na 24u)
 5. samenstellen van het curriculum
  • online via OASIS
  • OF een email sturen vanuit het UGent-emailadres naar de trajectbegeleider met daarin de vakken (en vakcodes) die je wenst te volgen

Uitsluitend voor instap in Handelswetenschappen -> De eventuele semesterswissels (zie aandachtspunten per opleiding) binnen de opleiding Handelswetenschappen, dienen steeds te worden aangegeven in het opmerkingenscherm in OASIS of te worden aangevraagd bij de trajectbegeleider.