Instap 2de semester: aandachtspunten per opleiding

Handelswetenschappen

 • Indien je instapt in het schakelprogramma, is het niet toegestaan om het vak ‘onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III’ op te nemen. Dit vak mag enkel worden opgenomen als je ook 'onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I', 'onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II' en 'statistiek voor bedrijfskundigen II' van het schakelprogramma opneemt. 
 • Indien je instapt in het voorbereidingsprogramma kan je een min of meer volledig semester samenstellen met daarin bijvoorbeeld vakken als 'economie B', 'statistiek voor bedrijfskundigen I', 'inleiding tot het recht', 'human Rescource Management', ...
 • Door het groot aantal studenten in de opleiding Handelswetenschappen, worden binnen deze opleiding uitzonderlijk een aantal vakken zowel in het 1ste als het 2de semester aangeboden. Dit maakt dat je bepaalde vakken in het andere semester kan volgen bij de bachelor om zo een betere spreiding van de vakken na te streven. Je dient deze semesterwissels officieel aan te vragen.

Voorbeeld instap schakelprogramma HW

Bestuurskunde en Publiek management

 • Verschillende 2de semestervakken vragen voorkennis van de vakken ‘inleiding bestuurskunde’ en ‘beleidskunde’. Afhankelijk van jouw vooropleiding heb je eventueel reeds notie van deze vakken.
 • De vakken 'lokale besturen', 'centrale besturen' en 'nonprofit management',  zijn het slotstuk van het schakelprogramma en binnen deze vakken dient er vaak in groep gewerkt te worden. We raden opname van deze vakken enkel maar aan als je van een bepaald thema reeds een basiskennis bezit, zodoende dat je voldoende kan bijdragen in de vakken en de groepswerken.
 • Indien je in het voorbereidingsprogramma instapt, dan kan je in het 2de semester maar twee vakken opnemen. Dit gaat dan om 'grondwettelijk recht voor bestuurskundigen' en 'publiek management'. Dit zijn de enige twee vakken uit het voorbereidingsprogramma die plaatsvinden in het 2de semester. 

Voorbeeld instap schakelprogramma BPM

Voorbeeld instap voorbereidingsprogramma BPM

Business Economics

 • Wie instapt in het schakelprogramma kiest meestal om zich te beperken tot de volgende drie vakken: 'onderzoeksmethoden II', 'bedrijfsfinanciering' en 'organisatietheorie'. Voor de andere vakken mis je meestal de nodige voorkennis.
 • Indien je instapt in het voorbereidingsprogramma kan je een min of meer volledig semester samenstellen met daarin bijvoorbeeld vakken als economie B, marketing I, onderzoeksmethoden II, …
 • Wie reeds veel voeling heeft met wiskunde, kan overwegen om voor wiskunde IB in te schrijven.

Economics

 • De meeste 2de semestervakken vragen voorkennis uit het 1ste semester. Meestal wordt beperkt tot de volgende vakken: ‘bank en financiewezen’ en ‘wiskunde IB’ of ‘statistiek IB’. Wiskunde IA wordt niet voorzien in het programma en dient op zelfstandige basis opgefrist te worden. 
 • Het aantal 2de semestervakken in deze opleiding is eerder beperkt, hierdoor is een mooi evenwicht tussen de semesters onmogelijk. 

Business Engineering

Het voorbereidingsprogramma wordt op maat van de student samengesteld, rekening houdend met de vooropleiding. Je neemt contact op met de trajectbegeleider om de aanvraag tot een persoonlijk voorbereidingsprogramma op te starten.

Algemene economie

 • Het vak ‘financiële markten en instellingen’ is haalbaar om te volgen indien je beschikt over (macro-)economische interesse.
 • Indien je in de vooropleiding reeds economische kennis hebt opgedaan, kan je overwegen om reeds bepaalde plichtvakken uit de master op te nemen.
 • Je kan nakijken of je reeds beschikt over de voorkennis van bepaalde keuzevakken en bekijken of je wenst in te schrijven voor die keuzevakken.
 • Afhankelijk van jouw vooropleiding is het voor jou wel of niet haalbaar reeds veel 2de semestervakken op te nemen.

Bedrijfseconomie

 • Indien je nog geen boekhoudkundige kennis hebt, wordt afgeraden om in te schrijven in ‘financieel-economische actualiteit’. Ook ‘financieel management’ zal moeilijk te volgen zijn.
 • Als je reeds notie hebben van economie, kan je overwegen om ‘economie B’ te volgen zonder dat je ‘economie A’ hebt gevolgd.
 • Je kan nakijken of je reeds beschikt over de voorkennis van bepaalde keuzevakken en bekijken of je wenst in te schrijven voor die keuzevakken.
 • Afhankelijk van jouw vooropleiding is het voor jouw wel of niet haalbaar reeds veel 2de semestervakken op te nemen.

Bedrijfseconomie: fiscaliteit

 • In dit programma kan je uitsluitend afstuderen in juni en dus niet in januari, dit heeft te maken met het unieke concept van de masterproef. Als je instapt in het 2de semester dien je hiermee rekening te houden. Je zal telkens een oneven aantal semesters studeren (meestal 3 of 5 semesters).
 • Afhankelijk van jouw vooropleiding is het voor jouw wel of niet haalbaar reeds veel 2de semestervakken op te nemen.