contact nieuwe studenten schakel en voorbereidingsprogramma - start academiejaar

Deze pagina is gericht op studenten die starten aan een (nieuwe) opleiding binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde

Opleidingspecifieke pagina's + praktische info

Studenten vinden reeds heel veel informatie over de opleiding op de uitgebreide opleidingspecifieke pagina’s. Op die pagina is informatie te vinden over onder meer het te volgen programma, de toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, cursussen, FAQ, …

Studenten die praktische vragen hebben over het samenstellen of indienen van hun curriculum, roosters, masterproef, boeken en cursussen, ... vinden hier reeds heel wat informatie. 

Heeft de student na het doornemen van de pagina's nog extra vragen of wenst de student een persoonlijk gesprek dan kan de student op de volgende manier contact opnemen.

Van donderdag 10 september tot en met vrijdag 18 september 2020

In de periode tussen de puntenbekendmaking en start van het academiejaar worden er geen individuele gesprekken georganiseerd. Nieuw studenten worden verwacht om deel te nemen aan de introductiedag op 15 september 2020. Zij kunnen op dat moment hun specifiek vragen individueel stellen aan de trajectbegeleider.

Kan de student niet deelnemen aan de introductiedag of is deze introductiedag reeds afgelopen, dan kan de student:

  1. Voor een korte vraag de trajectbegeleider contacteren tijdens de telefonische consultaties.
  2. Voor verschillende vragen of een adviesgesprek kan de toekomstige student een afspraak vastleggen vanaf 21 september vastleggen. Afspraken zijn online via MS TEAMS. 

 !! Ter voorbereiding van een gesprek moet de (toekomstige) student reeds de opleidingsspecifieke pagina  en de praktische info hebben doorgenomen. Zodanig dat we in het gesprek heel concreet kunnen ingaan op de specifieke vragen.

Vanaf maandag 21 september 2020

  1. Voor een korte vraag kan de student de trajectbegeleider contacteren tijdens de telefonische consultaties.
  2. Voor verschillende vragen of een adviesgesprek kan de toekomstige student een afspraak vastleggen. Afspraken zijn online via MS TEAMS. 

 !! Ter voorbereiding van een gesprek moet de (toekomstige) student reeds de opleidingsspecifieke pagina en de praktische info hebben doorgenomen. Zodanig dat we in het gesprek heel concreet kunnen ingaan op de specifieke vragen.