contact nieuwe studenten schakel en voorbereidingsprogramma - start academiejaar

Deze pagina is gericht op studenten die starten aan een (nieuwe) opleiding binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde

Opleidingspecifieke pagina's + praktische info

Studenten vinden reeds heel veel informatie over de opleiding op de uitgebreide opleidingspecifieke pagina’s. Op die pagina is informatie te vinden over onder meer het te volgen programma, de toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, cursussen, FAQ, …

Studenten die praktische vragen hebben over het samenstellen of indienen van hun curriculum, roosters, masterproef, boeken en cursussen, ... vinden hier reeds heel wat informatie. 

Heeft de student na het doornemen van de pagina's nog extra vragen of wenst de student een persoonlijk gesprek dan kan de student op de volgende manier contact opnemen.

Woensdag 7 september 2022 - infomoment

We verwelkomen nieuwe studenten graag op het infomoment van woensdag 7 september 2022.

Na een algemene toelichting is er ruim de tijd voor het stellen van (individuele) vragen. 

Van woensdag 14 september tot en met vrijdag 23 september 2022

Tot en met vrijdag 23 september 2022 worden er geen individuele gesprekken georganiseerd.

Nieuw studenten in de reguliere opleidingen (HW, BPM, EW en TEW) worden verwacht om deel te nemen aan de introductiedag op woensdag 21 september 2022. Zij kunnen op dat moment hun specifieke vragen stellen.

Studenten die een verbredende master (algemene economie, bedrijfseconomie of fiscaliteit) wensen te volgen, kunnen hun vragen stellen tijdens de vragenuurtjes op

  • donderdag 16 september tussen 9u en 10u - deelnemen
  • woensdag 22 september tussen 13u30 en 14u30 - deelnemen 

Voor een korte vraag kan de student de trajectbegeleider contacteren tijdens de telefonische consultaties.

Vanaf woensdag 22 september 2021

  1. Voor een korte vraag kan de student de trajectbegeleider contacteren tijdens de telefonische consultaties.
  2. Voor verschillende vragen of een adviesgesprek kan de toekomstige student een afspraak vastleggen. Afspraken zijn online via MS TEAMS. 

 !! Ter voorbereiding van een gesprek moet de (toekomstige) student reeds de opleidingsspecifieke pagina en de praktische info hebben doorgenomen. Zodanig dat we in het gesprek heel concreet kunnen ingaan op de specifieke vragen.