Stages Economie en Bedrijfskunde

Handelswetenschappen

Alle studenten Handelswetenschappen volgen in de Master een verplichte stage van 11 weken binnen het domein van de gekozen afstudeerrichting.

Bestuurskunde en Publiek Management

Alle studenten Bestuurskunde en Publiek Management volgen in 3de Bachelor een verplichte stage van 9 weken.

EW, TEW en Handelsingenieur

Alle studenten EW, TEW en Handelsingenieur hebben de mogelijkheid om een stage op te nemen als keuzeopleidingsonderdeel in de Master.

Werkervaring buiten het curriculum

Studenten die los van het opleidingsonderdeel 'Stage' extra werkervaring willen opdoen hebben verschillende mogelijkheden.

 

Werk je samen met een externe organisatie of bedrijf in het kader van jouw masterproef
Aangezien het hier niet om een stage in de juridische betekenis van het woord gaat, dient er geen stageovereenkomst opgemaakt te worden. 
In dit geval is het wel wenselijk dat alle partijen een overeenkomst masterproef ondertekenen.

 

Gerelateerde inhoud