Veiligheid op de campus

Eerste Interventieploeg (EIP)

De Eerste Interventieploeg van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit een groep medewerkers die, op vrijwillige basis, instaat voor de veiligheid van de mensen aanwezig in de faculteit, alsook voor de veiligheid van de gebouwen zelf.

EHBO-lokaal

Het EHBO-lokaal bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping ter hoogte van de practicumzalen en is voorzien van o.m. persluchtmaskers en een ademtoestel/persluchttoestel.

Persluchttoestel 

Vijf medewerkers zijn opgeleid om in geval van nood met het persluchttoestel te kunnen werken:

 

Izet Karalic

8083

Bart Lucas

8077

Petra Rigole

8086

Mario Van de Velde

8116

Filip Van Nieuwerburgh

8048

 

Het persluchttoestel wordt vooral gebruikt in situaties waar het O2-gehalte onder een vooropgesteld minimum zakt (bv. op plaatsen waar met vloeibare stikstof wordt gewerkt) of waar een risico bestaat op inademen van giftige en/of schadelijke dampen (bv. op plaatsen waar met cyanide wordt gewerkt). In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om in deze ruimten zeer snel te reageren, zoals een collega naar buiten halen, een installatie afsluiten of gelekt materiaal opruimen. Wanneer zulke risico’s bestaan, is het aangewezen - en in sommige gevallen zelfs verplicht - om mensen ter plaatse te hebben die weten hoe correct te handelen.

AED toestel 

Het facultaire AED toestel bevindt zich in de studentenruimte.

 

Informatie voor personeelsleden