Ombudsdienst

Deze professoren zijn de ombudspersonen, voor de doctoraatsstudenten en voor de andere studenten. De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen. De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. De ombudspersoon kan desbetreffend een punt op de agenda van de Faculteitsraad plaatsen.

Meer informatie over de ombudsdienst vindt u onder de rubriek "Onderwijs en studie - ombudsdienst".

Contact

Prof. dr. Chris Vervaet
Ombudsman

Prof. dr. Koen Boussery
Plaatsvervangend ombudsman