Eenheid Farmaceutische Zorg

De Eenheid Farmaceutische Zorg verricht onderzoek naar de doeltreffendheid van farmaceutische zorg, vooral in officina-apotheken.

Dergelijk onderzoek heeft als doel de zorgverstrekking in de apotheek wetenschappelijk te onderbouwen, om aldus tot ‘evidence-based’ farmaceutische zorg te komen.

Dienstverlening